Kategori: Stadsutveckling

Jätteprojektet Flemingsbergsdalen – skådeplats för klimatomställningen?

Jätteprojektet Flemingsbergsdalen – skådeplats för klimatomställningen?

Flemingsbergs omvandling till affärscentrum för södra Stockholmsregionen är ett av landets största stadsbyggnadsprojekt. Det beräknas vara färdigt omkring 2045, samma år som Sverige senast ska vara klimatneutralt. Därför blir staden kanske också en scen för byggbranschens klimatomställning. Genom ett av Sveriges största stadsbyggnadsprojekt ska Flemingsberg bli södra Stockholms affärscentrum. I Flemingsbergsdalen ska en ny stadsdel…

Read More Read More

Oenighet om klimatsmart byggande i Solna

Oenighet om klimatsmart byggande i Solna

Senast 2045 ska Solna vara klimatneutralt, enligt den nya klimatstrategi som det blågröna styret presenterade i september. Men oenigheten om vad det innebär för byggandet i staden är stor. I våras tecknade byggföretaget NCC en principöverenskommelse med Solna stad om att riva ett kontorshus från 1982 i Solna Business Park för att bygga ett nytt,…

Read More Read More